Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało założone w lipcu 1930 roku. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w kraju, w roku 2020 obchodziło 90-lecie istnienia.

 

Misją Stowarzyszenia jest zrzeszanie i promocja absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej macierzystej uczelni. Stowarzyszenie w swych działaniach kieruje się przekonaniem, że Uniwersytet jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale miejscem poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.

 

Znaleźć możecie nas na III piętrze budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego (pokój 317 B ).  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach naszego klubu, poznaniem historii, celów i planów Stowarzyszenia. Najlepiej jednak wejść na nasz profil na FB  lub LinkedIn


https://www.facebook.com/SAUEP
https://www.linkedin.com/groups/8433691/

 

Nasz adres mailowy: saue@ue.poznan.pl