Uczymy już od 34 752 dni
Stowarzyszenie Absolwentów UEP

Deklaracja Członkowska SAUEP

Składki członkowskie w wysokości – 2 zł miesięcznie dla pracujących, 1 zł miesięcznie dla rencistów i emerytów, 6 zł wpisowe dla nowo przyjętych członków, prosimy przelewać na poniższy numer konta:

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Koło Terenowe w Poznaniu
PKO BP S.A. Oddz. 1 Poznań
40 1020 4027 0000 1802 0352 9633

Składki wynoszą 20 i 50 zł, a opłata wpisowa 10 zł
Konto 27 1020 4027 0000 1702 0379 7248
PKO BP SA Oddział 2 w Poznaniu
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Pliki do pobrania