Okres pandemii koronawirusa  to wyjątkowo trudny czas dla każdego z nas, w którym wręcz niemożliwe staje się dotychczasowe funkcjonowanie instytucji i nasze codzienne życie. Są jednak osoby, które w tym okresie są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, a w związku z tym wymagają szczególnej troski i opieki. Są to samotne osoby starsze. Dlatego postanowiliśmy zorganizować akcję, której celem jest wsparcie naszych emerytowanych pracowników, w wieku powyżej 75. lat, w codziennych czynnościach (podstawowe zakupy spożywcze, kupno lekarstw, wyprowadzenie psa).
 
Gorąco zachęcamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów do włączenia się w tą akcję. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy prosimy o zgłaszanie się mailowo do Działu Spraw Pracowniczych – Zespół Spraw Socjalnych (beata.wawrzyniak@ue.poznan.pl) z podaniem swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu i rejonu, w którym są Państwo w stanie nieść pomoc. Prosimy także o informację na temat osób, które takiej pomocy mogą potrzebować. 
 
Jednak przede wszystkim zwracamy się do naszych emerytowanych pracowników z prośbą o odwagę w zgłaszaniu swoich potrzeb. Nie jesteście Państwo sami! W naszej akademickiej społeczności nie brakuje osób, które będą chciały ten trudny okres wypełnić troską o innych.
 
Zasady przystąpienia do akcji „UEP pomaga w czasie koronawirusa” znajdą Państwo w załączniku.