Tradycyjne spotkanie mikołajkowe Stowarzyszenia Absolwentów odbyło się w dniu 9.12.2014 gromadząc w gmachu naszej Uczelni około 60 osób.

Zaproszonych gości oraz członków Stowarzyszenia przywitała Prezes Koła Poznań mgr Bożena Beyer oraz Zarząd Stowarzyszenia w osobie Prezesa i Wiceprezesa .Wśród gości nie zabrakło prof. dr hab. Z. Krasińskiego, Pani mgr Iwony Cieślik z Działu Marketingu oraz Pani mgr Anny Rutkowskiej z Biura Karier i Relacji z absolwentami.

Szczególnie miłe dla naszej braci było uczestnictwo w spotkaniu Prorektora prof. dr. hab. Cezarego Kochalskiego, który w imieniu władz uczelni złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Wspominaliśmy dawne czasy studenckie i byłych profesorów, które przybliżył prezentowany film o historii Uczelni. Najciekawsze wydarzenia związane z aktualną działalnością uczelni naświetlił w kilku słowach prof. dr. hab. Cezary Kochalski. Zapoznaliśmy się również z działalnością Biura Karier i relacji z absolwentami, o czym opowiedziała Pani Ania Rutkowska.


Obejrzeliśmy również historyczne zdjęcia istniejącego w latach 60-tych przy WSH Satyrycznego Teatrzyku Studenckiego „Pegazik” prezentowane przez Wiceprezesa Zarządu mgr Marka Makiełę. Stowarzyszenie Absolwentów pragnie dotrzeć do byłych aktorów, reżyserów, twórców Teatrzyku „Pegazik” aby w niedalekiej przyszłości zorganizować sentymentalne spotkanie odtwórców niektórych spektakli. Mamy nadzieje, że zdołamy odszukać dane teleadresowe żyjących jeszcze aktorów przy pomocy wszystkich zainteresowanych osób.

Atmosfera świąteczna tego wieczoru przy choince udzieliła się wszystkim. Wzajemne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, obdarowywanie drobnym upominkiem, śpiewanie wspólne kolęd to ważne wydarzenie pozwalające zacieśnić więzi absolwentów z Uczelnią.