Od kilku lat do tradycji spotkań Koła Stowarzyszenia Absolwentów w Poznaniu wpisały się listopadowe „Zaduszki”. Wspominamy wybitnych profesorów oraz absolwentów wielce zasłużonych w rozwoju Uczelni i naszego Stowarzyszenia.


Ubiegłoroczne „Zaduszki” poświęcone były wieloletniemu Prezesowi Koła Poznań Janowi Moszyńskiemu, inicjatorowi spotkań.

Liczne zgromadzone grono wiernych przyjaciół, najbliższa rodzina w ciepłych słowach wspominała szlachetna postać nadzwyczaj prawego, pracowitego i oddanego Stowarzyszeniu wieloletniego Prezesa  Koła SA UEP.


Zasługi i inicjatywy Jana Moszyńskiego ukierunkowane na podtrzymywanie więzi absolwentów z uczelnią podkreślił Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Igliński. O swojej wieloletniej współpracy z Janem Moszyńskim w ciepłych słowach wspominał Pan prof. dr. hab. Henryk Mruk.

Wspomnienia najbliższych współpracowników Jana Moszyńskiego, Moniki Bączkiewicz i Stanisława Jańca podkreślały wielki wkład pracy i poświęcenia w jego wieloletniej działalności. Dla najbliższej rodziny to ukochany ojciec, brat, dziadek i taki pozostanie w ich pamięci.