Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

zaprasza na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów

 

w sobotę, 24 marca 2018 roku, o godzinie 10:00

 

w przypadku braku quorum

wyznacza się termin na godz. 10:15

 

w Budynku  CEUE

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Sala 4.1, VI piętro, budynek CEUE


Porządek obrad

1.      Powitanie gości

2.      Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3.      Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków

4.      Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

5.      Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu  za rok 2017

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

7.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2017

8.      Dyskusja nad sprawozdaniami

9.   Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

10.  Projekty:

         a.  planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018

         b. budżetu Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018

 11.  Uchwalenie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia na 2018     

 12.  Wolne głosy i wnioski

 13.  Przyjęcie uchwał i wniosków

 14.  Zakończenie obrad.

                                             

Przypominamy, że warunkiem utrzymania praw członkowskich jest opłacenie bieżących składek

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEP