W skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencje 2016-2020 r. wchodzą następujące osoby:

 

Prezes Zarządu dr hab. Jacek Trębecki

 

Wiceprezes  Zarządu  mgr Grzegorz Romanowski

 

Sekretarz   mgr Hanna Wiśniewska

 

Skarbnik   mgr Małgorzata Macioszczyk

 

Członek Zarządu  mgr Lilianna Czerwińska

 

Członek Zarządu  mgr Tadeusz Dopierała

 

Członek Zarządu mgr Roman Fabisiak

 

Członek Zarządu  dr Irena Ziętowska