Dla doktorantów

Aktualności Wykaz czasopism naukowych punktowanych
https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe,c26/wykazy-czasopism-punktowanych-mnisw,a49609.html


II rok 3000 PLN za semestr
III rok 2250 PLN za semestr
IV rok 1650 PLN za semestr

Uwaga!

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie, należy w ciągu 7 dni od dokonanej wpłaty dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek A, II piętro, p. 233, telefon: 856-91-20). Jest to termin nieprzekraczalny, określony w Zarządzeniu Rektora UEP nr 99/2009
Aby otrzymać fakturę do zapłaty, należy dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek A, II piętro, p. 233, telefon: 856-91-20)
link https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/druki-wnioskow-dotyczacych-wystawiania-faktur-za-studia,a6246.html

Problemy z uruchomieniem platformy moodle prosimy zgłaszać na adres moodle@ue.poznan.pl