Uroczysta inauguracja jubileuszowego 90. roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się 30 września 2015 r. w auli UEP. Przemówienie Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, z najważniejszego wydarzenia w życiu społeczności akademickiej dostępne jest w plikach do pobrania.

 

Podczas uroczystości prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił także Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015.

 

Na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak, Wojewoda Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz przedstawiciele firm należących do Klubu Partnera UEP. Tłumnie do auli UEP przybyli również studenci. Wykład inauguracyjny pt. Odkrywanie na nowo dobra wspólnego wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UEP.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał również specjalne życzenia od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania. Z ich treścią można zapoznać się w plikach do pobrania.