Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa

Paweł Tamborski wybrany na szefa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Giełda Papierów Wartościowych z większością głosów skarbu państwa powołało Pawła Tamborskiego na nowego prezesa warszawskiego parkietu. Wybrany został przeważającą większością głosów. W funkcji tej zastąpił Adama Maciejewskiego po wygaśnięciu kadencji dotychczasowego zarządu spółki. Przed objęciem stanowiska prezesa GPW Paweł Tamborski był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej związany był z giełdą i bankowością.

Paweł Tamborski, jako wiceminister skarbu, odpowiadał od 2012 r. za transakcje prywatyzacyjne prowadzone poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Był odpowiedzialny m.in. za pierwsze oferty publiczne: ZE PAK (największy debiut giełdowy w 2012 r.) i Energi (największy debiut giełdowy w 2013 r.). W jego gestii były również oferty wtórne spółek. Był współtwórcą udanej fuzji Zakładów Azotowych w Puławach z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach oraz programu "Inwestycje polskie". Do swych kompetencji miał on również przypisany nadzór nad instytucjami rynku finansowego i kapitałowego. Odpowiadał też za działania promocyjne MSP, relacje z globalnym środowiskiem inwestorskim i za program "Akcjonariat obywatelski".

Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych. W latach 1991-1993 był zatrudniony, jako makler w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego S.A. W 1993 i 1994 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. na stanowiskach Szefa Transakcji Giełdowych, oraz zastępcy Dyrektora. W latach 1994-1999 zatrudniony w CA IB Securities S.A. na stanowisku dyrektora, Szefa Departamentu Nowych Emisji, a następnie w okresie 1999-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w Unicredit CA IB Poland S.A. (poprzednio CAIB Financial Advisers). W latach 2008-2010 pracował, jako Dyrektor Zarządzający w Unicredit CAIB Securities UK Ltd w Londynie, gdzie współkierował zespołem rynków kapitałowych, odpowiadając za operacje banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2010 do stycznia 2012 pełnił funkcję szefa bankowości inwestycyjnej w Wood & Company.