Senator Andżelika Możdżanowska na stanowisko sekretarza stanu powołana została przez premier Ewę Kopacz. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andżelika Możdżanowska będzie odpowiadać za nadzór nad pracami legislacyjnymi oraz kontakty rządu z parlamentem i koalicyjnymi klubami.
Nowa sekretarz stanu ma bogaty życiorys - ukończyła Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, była dyrektorem zarządzającym, wydawcą i redaktorem naczelnym lokalnych mediów; jest również założycielką Stowarzyszenia "Po Prostu Pomagam", prowadzącego działalność charytatywną na rzecz dzieci. Otrzymała również nagrodę Kobieta Biznesu za działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego i pozyskiwania funduszy UE.