Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z trzema regionalnymi partnerami uruchomiła Akademię Innowacyjnego Biznesu. Podstawowym celem Akademii będzie wdrażanie i promocja innowacyjnych technologii oraz najnowszej wiedzy wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski.

List intencyjny w sprawie powołania Akademii podpisano 21 kwietnia 2015 r. podczas VIII edycji Forum Metropolii Poznań. Sygnują go przedstawiciele czterech instytucji: Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizacji Pracodawców RP – Wielkopolska, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

– Dzięki wykorzystaniu naszego wspólnego potencjału chcemy zachęcać wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności – mówi Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Akademia służyć ma między innymi dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki, a także poprawie zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej do zmian gospodarczych – wyjaśnia.

Wśród swoich zadań Akademia wymienia też wielokierunkowe wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym programy restrukturyzacyjne, przedsięwzięcia innowacyjne i rozwój zaawansowanych technologii. Będzie też prowadzić działalność promocyjną i analityczną przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań rynkowych, a także wspierać transfer specjalistycznej wiedzy i technologii powstałych w ramach działalności Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W ramach współpracy AIB Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzić będzie Akademię Wielkopolskiego Przedsiębiorcy finansowaną przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja 2015 r. o godz. 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznego w Poznaniu. Wykład i warsztaty pt. „Jak skutecznie budować pozycję firmy na rynku lokalnym?” poprowadzi prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP.