21 stycznia 2022 r. w Uczelni gościł Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce Malik Muhammad Farooq.

Na spotkaniu ze strony UEP obecni byli: rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prorektorka ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Elżbieta Gołata oraz kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą, dr Agata Maćków-Wojciechowska.

W trakcie wizyty omówiono możliwości rozwoju współpracy akademickiej, zarówno w obszarze badań naukowych, jak i kształcenia studentów z Pakistanu w ramach studiów anglojęzycznych.