Rada Nadzorcza MTP ponownie wybrała Andrzeja Byrta na stanowisko prezesa MTP.


Andrzej Byrt jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (taką nazwę dawniej nosił Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), na której nadany został mu również stopień doktora nauk ekonomicznych.


Pracę na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaczął w 1978 r. Na początku był kierownikiem wydziału, potem I zastępcą dyrektora naczelnego MTP, wreszcie – dyrektorem naczelnym. Od 1995 r. (do 2001 r.) ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Republice Federalnej Niemiec. W tym samym roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2002 r. ponownie został mianowany ambasadorem w Niemczech, po czterech latach zakończył urzędowanie.


W 2009 r. Andrzej Byrt został prezesem Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od chwili objęcia tej funkcji zaangażował się w promocję Poznania i Wielkopolski jako najsilniejszego regionu gospodarczego naszego kraju. 


Międzynarodowe Targi Poznańskie są dla prezesa Byrta firmą, której rozwój w nierozerwalny sposób łączy się z historią Poznania i firmą która poprzez swój międzynarodowy charakter kształtuje wizerunek i markę Poznania. Dziełem ambasadora Andrzeja Byrta był m.in. Światowy Kongres Klimatologiczny  w Poznaniu w 2008 r.