Artykuł naszych naukowców pt.: „Attractiveness of augmented reality to consumers” ukazał się w renomowanym czasopiśmie naukowym „Technology Analysis & Strategic Management” z listy A za 25 pkt. Doktor Tomasz Grzegorczyk i dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP omówili w nim wpływ rzeczywistości rozszerzonej (AR) na kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm poprzez dostarczanie korzyści dla konsumentów.
Przeprowadzone przez nich badania pokazały, że konsumenci uznają AR za najbardziej użyteczne w dziedzinie edukacji, medycyny i turystyki. Naukowcy zidentyfikowali również lukę między podażą a potrzebami klientów pod względem typów aplikacji AR oferowanych na rynku, a także zalety i wady aplikacji AR w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowiednikami.

Serdecznie gratulujemy!