Artykuł autorstwa mgr. Tomasza Kaczmarka, dr hab. Katarzyny Perez, prof. UEP, dr. hab. Adama Zaremby, prof. UEP, z Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych UEP oraz Endera Demira z Istanbul Medeniyet University pt. „How to Survive a Pandemic: The Corporate Resiliency of Travel and Leisure Companies to the COVID-19 Outbreak” ukaże się w czasopiśmie Tourism Management za 200 pkt. Publikacja jest opublikowana w numerze czerwcowym 2021 i jest dostępna do darmowego pobrania przez 50 dni tutaj.


Badanie opisane w artykule dotyczy czynników, które zapewniają odporność na skutki COVID-19 przedsiębiorstw z branży turystycznej notowanych na światowych giełdach papierów wartościowych i odpowiada na pytanie, dlaczego niektóre firmy turystyczne radzą sobie lepiej podczas pandemii niż inne. Do badania wykorzystano dane dotyczące ponad 1200 spółek z 52 krajów. Korzystając z regresji i narzędzi uczenia maszynowego, pokazano, że najbardziej odporne na krach wywołany pandemią były firmy turystyczne o niskich wycenach, ograniczonej dźwigni finansowej i wysokich inwestycjach. Korzystne dla nich okazały się też rygorystyczne zasady dotyczące zamknięcia i izolacji, a także niski stopień indywidualizmu w społeczeństwie danego kraju. Wyniki badania mają znaczenie dla organów regulacyjnych, menedżerów i inwestorów w związku z przyszłymi wybuchami pandemii.