W czasopiśmie International Journal of Consumer Studies ukazał się artykuł autorstwa dr hab. inż. Urszuli Samotyi, prof. UEP, oraz dr inż. Marii Sielickiej-Różyńskiej, z Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zatytułowany „How date type, freshness labelling and food category influence consumer rejection”. W pracy zaprezentowano wyniki sensorycznych badań konsumenckich związanych z realizacją projektu NCN pt. „Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia”.

Wielu nabywców oraz konsumentów żywności wykazuje zainteresowanie datą minimalnej trwałości albo terminem przydatności do spożycia, podejmując na tej podstawie decyzję o zakupie bądź konsumpcji. Nie wszyscy jednak potrafią właściwie zinterpretować różnicę między określeniem „najlepiej spożyć przed” a „należy spożyć do”. Przeprowadzono badania w celu wyjaśnienia roli percepcji sensorycznej w ocenie świeżości i przydatności do spożycia żywności znakowanej datą minimalnej trwałości, a także ocenę stopnia zaufania wobec informacji podawanych na opakowaniu. Wyniki badań pokazały, że informacja o przeterminowaniu się produktu wiąże się z gwałtownym spadkiem akceptacji konsumenckiej i odrzuceniem produktu bez względu na jego walory organoleptyczne, co w przypadku żywności znakowanej określeniem „najlepiej spożyć przed” nie powinno mieć miejsca. Taka postawa prowadzi do marnotrawienia żywności poprzez wyrzucanie bezpiecznych i wartościowych produktów spożywczych aż w 40% przypadków stwierdzonego upływu daty minimalnej trwałości. Z drugiej strony, w prawie połowie przypadków stwierdzano, że konsumenci nie mają obaw przed spożywaniem przeterminowanej żywności znakowanej określeniem „należy spożyć do”, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowotnym.

Więcej>> https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijcs.12634

Serdecznie gratulujemy!