Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu awansował w międzynarodowym rankingu Eduniversal do kategorii 4 Palm, uzyskując tytuł „TOP business school with significant international influence”. Ponadto w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA” wyróżnienie uzyskało aż 19 programów studiów realizowanych na UEP – takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia.

Rankingi Eduniversal są prowadzone od 2008 r. W największym z nich porównywanych jest 1000 uczelni biznesowych ze 154 krajów. Miejsca w tym rankingu przyznawane są w podziale na regiony geograficzne. Do regionu „Europa Wschodnia” przyporządkowano 81 uczelni z 21 krajów, w tym 11 uczelni z Polski.

Uczelnie zgłoszone do rankingu dzielone są na pięć kategorii – każdej z nich przyporządkowano od 1 do 5 Palm. Już sama obecność w rankingu jest dowodem jej silnej pozycji. Ocenie poddane są wyłącznie najlepsze uczelnie biznesowe. Kolejność w rankingu oraz liczba palm przyznawana jest na podstawie wyboru Komitetu Naukowego, który bierze pod uwagę przede wszystkim kryteria umiędzynarodowienia uczelni – m.in. akredytacje krajowe i międzynarodowe, obecność w międzynarodowych rankingach, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach czy też skalę współpracy międzynarodowej. Następnie lista szkół poddawana jest ocenie rektorów/dziekanów rywalizujących ośrodków – w tegorocznym rankingu swoje rekomendacje przedstawiło blisko 70% rektorów/dziekanów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w tym roku jako jeden z nielicznych uniwersytetów na świecie awansował w rankingu Eduniveral. Awansowaliśmy z kategorii „Excellent Business School with reinforcing international influence” (3 palmy), uwzględniającej 400 uczelni biznesowych, do kategorii „Top Business School with significant international influence” (4 palmy), którą otrzymuje 200 najlepszych uczelni. Tytuł „Top Business School” jest potwierdzeniem coraz lepszej reputacji, jaką nasza Uczelnia cieszy się w międzynarodowym środowisku. To dowód na to, że awansujemy w światowej lidze, a nasza rozpoznawalność na arenie międzynarodowej wzrasta.

Od 12 do 15 października 2015 r. w Bostonie odbyła się VIII światowa konwencja Eduniversal. Podczas uroczystości nagrodę 4 palm dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

Eduniversal prowadzi również rankingi, w których ocenia 4000 programów studiów magisterskich oraz studiów MBA. Ich obecność w zestawieniu jest wynikiem wysokich not od działów HR wiodących firm i samych studentów. Metodologia stworzona przez Eduniversal uwzględnia również wysokość wynagrodzeń studentów w ich pierwszym miejscu pracy. W tym rankingu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również odniósł sukces: na listach najlepszych programów znalazło się aż 19 z UEP.

Programy studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ujęte w rankingu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”:
 • Finance, audit and taxes (Finance and accounting),
 • Investment and Corporate Financial Strategy (Course: Finance and Accounting),
 • International Business (Course: International Trade Relations),
 • Master in Information Systems for Business and Administration,
 • Poznan - Atlanta MBA,
 • Master in Hotel Management,
 • Investment and Real Estate Management (Course: Management),
 • Communication in Business (Course: Management),
 • Master in Quality Design of Food Products,
 • Financial Engineering (Course: Informatics and Econometrics),
 • Human Resources Management (Course: Management),
 • Quality Design of Food Products (Course: Commodity Science),
 • Electronic Business (Course: Informatics and Econometrics),
 • Social Services Finance and Management (Course: Social Policy),
 • Entrepreneurship in small and medium business (Course: Management),
 • Global and managerial economics (Course: Economics),
 • Trade and Marketing (Course: Management),
 • Corporate Management (Course: Management),
 • Executive MBA.