Gdzie i za ile pracują absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu?

Pierwszą pracę podejmują jeszcze w trakcie studiów. Rok po ukończeniu studiów zarabiają na poziomie średniej krajowej. Ponadto ich wynagrodzenia są wyższe niż przeciętne zarobki absolwentów szkół wyższych w Polsce. Gdzie i za ile pracują absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu? I dlaczego ich pozycja na rynku pracy jest lepsza niż pozycja absolwentów innych uczelni? Odpowiedzi na to pytanie przynoszą wyniki Badania Losów Absolwentów UEP.
Celem Badania Losów Absolwentów UEP było określenie, jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpływają na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia nauki.
Z badania wynika, że absolwenci UEP dobrze radzą sobie na rynku pracy. W ciągu roku od ukończenia studiów zdecydowana większość z nich (88%) podejmuje pracę najemną. 11% decyduje się na własną działalność gospodarczą. Pracę najczęściej znajdują samodzielnie, nie korzystając z pomocy instytucji powołanych do wspierania karier zawodowych. Ponad 1/3 pracujących absolwentów UEP w ciągu roku od ukończenia studiów przynajmniej raz awansuje – najczęściej ci, którzy pracują w branżach finansowej i ubezpieczeniowej.
Średnie miesięczne zarobki netto absolwentów UEP rok po ukończeniu studiów wynoszą 2859 zł. Wynagrodzenia w istotny sposób różnią się jednak w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i miejsca zamieszkania.
Wyniki badania będą wykorzystane do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania programów kształcenia i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
Badanie zrealizowane zostało na przełomie listopada i grudnia 2012 r. i objęło w sumie ponad 1000 absolwentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy studiowali w trybie stacjonarnym i ukończyli kształcenie pod koniec roku akademickiego 2011/2012.


Zakres tematyczny badania obejmował takie zagadnienia jak: aktywność zawodowa absolwentów, ich mobilność zawodowa i przestrzenna, charakterystyka zatrudnienia, kompetencje (samoocena kompetencji i ocena poziomu ich wykorzystania w pracy zawodowej, czynniki nabycia kompetencji).


Publikacji raportu towarzyszy wystawa prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którą oglądać można w gmachu głównym UEP.