Uczymy już od 34 750 dni
Aktualności

Budżet Partycypacyjny - wyniki głosowania

Trzy projekty zostaną sfinansowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2014 po zakończonym głosowaniu.
17 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty w ramach UEP 2014. W imiennym głosowaniu wzięły udział 123 osoby (w tym 120 pracowników Uczelni uprawnionych do głosowania), które oddały 241 ważnych głosów wspierających poszczególne inicjatywy.
Zgodnie z wyborem pracowników UEP środki finansowe zostaną przekazane na realizację następujących przedsięwzięć:

- Rozszerzenie budżetu szkoleniowego zarządzanego przez Dział Spraw Pracowniczych (40.000 zł).
Liczba oddanych głosów: 88
- Dofinansowanie kursów językowych dla pracowników UEP, prowadzonych
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP (50.000 zł)
Liczba oddanych głosów: 74
- Dostosowanie bufetu pracowniczego do możliwości spożywania w nim przez pracowników własnych posiłków (10.000 zł).
Liczba oddanych głosów: 51

Finansowaniem ze środków Budżetu Partycypacyjnego UEP nie zostanie objęte zamontowanie platform dla osób niepełnosprawnych pomiędzy drugim a trzecim piętrem klatki schodowej A3 w skrzydle budynku A, na którego realizację oddano 28 głosów.