„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” współwydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął 8. miejsce wśród czasopism polskich w rankingu Google Scholar Metrics 2022.

Ranking umożliwia sprawdzenie cytowalności czasopism i artykułów indeksowanych przez wyszukiwarkę Google Scholar.


Ranking Google Scholar Metrics 2022 obejmuje artykuły opublikowane w latach 2017–2021 i zawiera informacje o ich cytowaniach według stanu na czerwiec 2022 roku. Nie obejmuje czasopism zawierających mniej niż 100 artykułów w latach 2017-2021 lub czasopism, które nie były cytowane w tych latach.


Ranking można przeglądać według:

  • dziedzin - wykaz dla każdej z nich zawiera 20 najlepszych czasopism uporządkowanych według ich pięcioletnich wskaźników h-index,
  • języka publikacji - wykaz dla każdego z nich zawiera 100 najlepszych czasopism uporządkowanych według ich pięcioletnich wskaźników h-index.

Strona czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis

Więcej informacji o rankingu: https://scholar.google.com/intl/en-US/scholar/metrics.html#overview

Google Scholar Metrics 2022 według dziedzin: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=bus

Google Scholar Metrics 2022 według języków: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=pl