9 stycznia 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się debata na temat: „#molestowa_NIE! Jak reagować na hostile environment i inne formy molestowania seksualnego?”.

W trakcie spotkania adwokatka, mecenaska, Agata Szypulska, specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania na Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego, będąca reprezentantką dr. hab. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiła wyniki raportu pt. „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów”. Zwróciła uwagę na to, że 31,2% studentek i studentów doświadczyło przynajmniej jednego zachowania o charakterze molestowania seksualnego od momentu rozpoczęcia studiów. Doświadczenia te zdecydowanie bardziej dotyczyły kobiet (44%) niż mężczyzn (12%).


Z kolei dr Marta Mazurek, Przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności przy Prezydencie Miasta Poznania, Radna Miasta Poznania, przytoczyła przykład reagowania na nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach w korespondencji e-mailowej, będące przykładem hostile environment (pol. nieprzyjazne otoczenie) ze względu na płeć. Gdy na: „- Pani Marto” – powitanie w służbowym e-mailu użyła analogicznego: „- Panie Tadeuszu”, odpowiedź zawierała już właściwy dla jej funkcji nagłówek: „- Pani Pełnomocniczko”.

Mgr Maja Staśko, doktorantka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, działaczka społeczna, aktywistka na rzecz ofiar molestowania seksualnego, feministka, autorka książki „Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?”, podkreślała znaczenie pomocy dla ofiar molestowania seksualnego. Rekomendowała postawę wspierającą ze strony otoczenia, ale również wykazywanie chęci do dostrzegania oraz reagowania jako świadek.


Natomiast dr hab. Katarzyna Waszyńska z Pracowni Promocji Zdrowia i Psychoterapii na UAM, psycholożka, seksuolożka, edukatorka, zwróciła się do audytorium z pytaniem o to, która z kobiet obecnych na sali była uczona ubierania się tak, aby nie być zgwałconą. Wiele słuchaczek podniosło ręce w górę. To samo pytanie skierowane do słuchaczy nie spotkało się z podobną reakcją. Prelegentka podkreślała rolę edukacji w ograniczaniu molestowania seksualnego.


W trakcie spotkania odbyła się wystawa przygotowanych przez studentki i studentów UEP plakatów zapraszających na debatę, a także można było otrzymać drugą, uzupełnioną wersję poradnika „Jak reagować na molestowanie seksualne?”, przygotowaną przez Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania dr hab. Bahę Kalinowską-Sufinowicz, prof. UEP., zawierającą komentarze psycholożki dr Moniki Frąckowiak-Sochańskiej oraz psychologa mgr. Zbigniewa Herynga.