W styczniu 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego, zakupił dwa defibrylatory ratownicze Samaritan PAD 500P.

 

Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. Pomoże także osobom znajdującym się w bliskim otoczeniu budynków UEP, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

 

Urządzenia zostaną zamontowane w następujących miejscach:

1. w budynku A na parterze, na ścianie naprzeciwko wejścia i po prawej stronie okna szatni (patrząc od strony wejścia od strony al. Niepodległości),

2. w budynku CA na parterze, na ścianie obok okna szatni (po lewej stronie patrząc od strony lokalizacji portierni).

 

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia (brak reakcji i oddechu) zwiększa szanse na przeżycie w około 75% przypadków. W momencie podłączenia defibrylator zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób urządzenie przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces resuscytacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym na temat udzielenia pierwszej pomocy z użyciem Samaritan PAD 500P: 


 

Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnie serdecznie podziękować firmie KJF Broker Spółka z o.o. za wsparcie finansowe udzielone przy realizacji zakupu dwóch defibrylatorów ratowniczych Samaritan PAD 500P.