20 lipca 2022 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł przedstawicieli Zeppelin University w Niemczech. Uczelnię partnerską w spotkaniach reprezentowali:
  • prof. Dr Klaus Mühlhahn, prezydent Uniwersytetu Zeppelin,
  • prof. Dr Christian Opitz, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, przewodniczący Komisji Zarządzania Strategicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  • prof. Dr Simon Koschut,
  • Angela Kurtz, dyrektorka ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.
UEP reprezentowały:
  • prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prorektorka ds. edukacji i studentów,
  • prof. dr hab. Elżbieta Gołata, prorektorka ds. nauki i współpracy z zagranicą,
  • prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, dyrektorka Instytutu Zarządzania,
  • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP, kierowniczka Katedry Europeistyki,
  • dr Agata Maćków-Wojciechowska, kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą.
Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy obiema uczelniami zarówno na polu naukowym, jak i edukacyjnym. Omówiono możliwość realizacji wspólnych projektów badawczych, wymiany naukowej i studenckiej oraz organizację wspólnych kursów. Goście mieli także okazję zwiedzić naszą Uczelnię, między innymi laboratoria InnoUEP.