Rok akademicki rozpoczynamy od Dni Adaptacyjnych przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku. Odbędą się one w dniach 1-2 października 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną będą one przeprowadzone w formie zdalnej na platformie ZOOM.

O sposobie logowania się na Dni Adaptacyjne poinformujemy 30 września. Hasła zostały umieszczone w systemie IRK USOS i wysłane studentom listem wraz z informacją o wpisie na listę studentów.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się pod linkiem: