Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 067 047,20 zł na realizację projektu pn.
„E-learning szansą na zdobycie kompetencji”.


W ramach projektu zostaną opracowane i uruchomione w formie e-learningu następujące kursy edukacyjne:

- Skuteczne strategie marketingowe B2B – kurs będzie dostępny w języku polskim i w języku angielskim;

- Eksperyment-projekt, analiza statystyczna i raport APA – kurs będzie dostępny w języku polskim i w języku angielskim;

- Statystyka opisowa – kurs będzie dostępny w języku polskim i w języku angielskim;

- Wykorzystanie wybranych metod ilościowych i informatyki w ekonomii;

- Analiza klienta;

- Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej perspektywa indywidualna i instytucjonalna;

- Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – kurs będzie dostępny w języku polskim i w języku angielskim


Do współpracy przy opracowaniu kursów zostaną zaproszeni praktycy, dzięki temu będą one zawierały specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie płynące z praktyki gospodarczej.


Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki współpracy pracowników naukowych UEP, dyrektora CEM i Biura Pozyskiwania Funduszy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.