27 czerwca 2018 r. rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz z prorektorem ds. finansów i rozwoju dr. hab. Sławomirem Kalinowskim, prof. nadzw. UEP, odebrali symboliczny czek opiewający na kwotę 11 450 926,63 zł , który wręczył w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rafał Leszczyński. Jest to wartość dofinansowania projektu.

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a jego całkowita wartość wynosi 11 805 079,00 zł. Kierownikiem projektu jest dr inż. Bogdan Pachołek. Projekt obejmuje zakresem merytorycznym cztery moduły działań: moduł programów kształcenia, którego kierownikiem jest dr Anna Waligóra, moduł studiów doktoranckich, którego kierownikiem jest dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego pod kierownictwem Przemysława Grzeszczaka oraz moduł szkoleń kadry zarządzającej, którego kierownikiem jest Jolanta Szydłowska. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2022 r.