Dr inż. Iwona Jasińska-Kuligowska z Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację działania naukowego pt. „Ocena wpływu czynników biologicznych na procesy uwalniania roślinnych metabolitów wtórnych nasion lnu”. Wartość przyznanych środków wynosi 49 896zł.

Celem projektu naukowego jest stworzenie procesu biotechnologicznego zmieniającego profil badanych związków względem związków zawartych w natywnych nasionach lnu.

Badania sfinansowane z grantu pozwolą stwierdzić, czy i w jakim stopniu możliwe jest uwolnienie sekoizolaricirezinolu z oligomeru do postaci aglikonu i sterowanie tym procesem. Umożliwią również ocenę stabilności badanych związków w testowanych procesach. Uzyskane wyniki posłużą do wytypowania procesu biotechnologicznego, który w najwyższym stopniu wpływa na zmiany jakościowe lignanów lnu.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

Serdecznie gratulujemy!


Stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.