Dr Joanna Przybylska z Katedry Finansów Publicznych została powołana do Komitetu Audytu w Ministerstwie Zdrowia jako członkini niezależna.

Serdecznie gratulujemy!