Doktor Maciej Beręsewicz z Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został laureatem konkursu stypendialnego START 2018 dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają umożliwić realizację celów badawczych i poświęcenie się nauce. Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 tys. zł.

 

Nasz naukowiec znalazł się w grupie 100 stypendystów. Jego zainteresowania naukowe obejmują: big data, internetowe źródła danych i próby nielosowe, problematykę braków odpowiedzi, metodę reprezentacyjną.

 

Gratulujemy serdecznie zwycięzcy!