Dr Magdalena Śliwińska została powołana przez Komisję Europejską (DG Trade) i International Trade Centre w skład Komitetu Ewaluacyjnego EU CITIES FOR FAIR AND ETHICAL TRADE AWARD. To konkurs, którego celem jest wyłonienie wśród miast Unii Europejskiej liderów pod względem skali i różnorodności sposobów wspierania zrównoważonego, sprawiedliwego i etycznego handlu.


Zwycięzcą poprzedniej edycji konkursu została belgijska Gandawa. Wyróżnione miasta tworzą sieć miast-liderów i stanowią przykład tego, w jaki sposób władze lokalne mogą wspierać szeroko rozumiany zrównoważony handel i przyczyniać się do wzrostu odpowiedzialności społecznej w wymiarze międzynarodowym i międzypokoleniowym.


Dr Magdalena Śliwińska jest jedynym przedstawicielem Polski w Komitecie Ewaluacyjnym.