Doktor Adam Weinert z Katedry Zarządzania Strategicznego został powołany w skład zespołu ekspertów przy Ministerstwie Rozwoju. Celem zespołu jest opracowanie projektu ustawy o rzemiośle i kształceniu  dualnym.

Serdecznie gratulujemy!