Doktor Wiktoria Domagała z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem otrzymała nagrodę I stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w kategorii nagrody doktorskie, za rozprawę „Segregacja zawodowa według płci i jej uwarunkowania w krajach OECD”.
Promotorem pracy jest dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP. 

Serdecznie gratulujemy!