2 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja „Działalność biznesowa w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Edukacji Menedżerskiej. Patronat nad konferencją objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podczas konferencji zaprezentowano kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Omówiono także nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych w ujęciu praktycznym. Ponadto uczestnicy konferencji dyskutowali o wykorzystywaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie w kontekście ochrony danych osobowych oraz o outsourcingu danych osobowych. Przedstawiono również wyzwania dla nowego określenia prywatności w kontekście Big Data.

Prelegenci:
  • Andrzej Lewiński - Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Prof. dr hab. Witold Abramowicz - Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, GIODO
  • dr Agnieszka Stępień, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • dr Paweł Biały, Instytut Ochrony Danych Osobowych