19 maja 2022 r. Uczelnia obchodziła swoje święto. W przeddzień, 18 maja 2022 r., obył się koncert na rzecz Ukrainy w wykonaniu zespołu BIG BAND AM Paderewski z udziałem wokalistów z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W auli UEP zabrzmiały znane polskie utwory w nowej odsłonie aranżacyjnej. Młodzi artyści zaprezentowali również tradycyjny utwór ukraiński. Wśród zaproszonych gości byli także obywatele Ukrainy przebywający w noclegowni prowadzonej przez UEP w hali sportowej na ul. Dożynkowej 9 w Poznaniu.

Już po raz 12. zorganizowany został wernisaż plakatów o tematyce ekonomicznej przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Pokazano na nim prace biorące udział w konkursie zorganizowanym pod patronatem Rektora UEP i Rektora UAP. W tym roku studenci pracowni Plakat II przedstawili artystyczną interpretację zjawiska utraty wartości pieniądza w czasie i jego skutków dla gospodarki. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Jury konkursu nagrodziło następujące osoby:

  • Aleksandra Kortas (I nagroda, 1500 PLN),
  • Antoni Grodzki (II nagroda, 1000 PLN),
  • Leonard Dutkiewicz (III nagroda, 500 PLN).

Wystawę pt. „Stagnacja – inflacja – stagflacja, czyli dobrobytu deprecjacja” można oglądać w holu CEUE UEP.


Podczas debaty pt. „Szczęście w nieszczęściu – Dekalog ekonomii” rozmówcy odnieśli się do dziesięciu zasad ekonomii, przedstawionych w książce Gregorego N. Mankiwa i Marka P. Taylora, a w szczególności do racjonalności. Dyskutowali również o koncepcji szczęścia analizując je z perspektywy ekonomicznej i filozoficznej.  Głos zabrali zarówno przedstawiciele nauki, jak i biznesu:

  • prof. dr hab. Piotr Banaszyk, kierownik Katedry Logistyki UEP, autor wielu publikacji naukowych, którego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki zarzadzania strategicznego oraz teorii organizacji i zarządzania;
  • prof. dr hab. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego - filozof, bioetyk, publicysta i wydawca. W pracy naukowej zajmuje się metafilozofią, heurystyką filozoficzną, filozofią polityki, etyką i bioetyką; opracował autorski projekt tzw. teorii neutrum; regularnie publikuje eseje w „Polityce”;
  • dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej UEP, jeden z niewielu polskich naukowców zajmujących się ekonomią szczęścia, autor wielu publikacji i poczytnego bloga traktującego o psychologii społecznej;
  • Maja Rutkowska – Group HR Director w Amica SA, absolwentka UEP o bogatym doświadczeniu zawodowym, współwłaścicielka KKS Lech Poznań.  

Po południu 19 maja pracownicy UEP biesiadowali na pikniku zorganizowanym na malowniczo usytuowanym terenie Koszar Kultury przy ul. Matejki 62 w Poznaniu. Piękna pogoda sprzyjała wypoczynkowi i zacieśnianiu kontaktów, a także zwiedzaniu budynków dawnych koszar wojskowych.