Termin pierwszej ewaluacji działalności naukowej został przesunięty o rok.
W art. 60 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określono, że pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy obejmuje lata 2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.