Doktor hab. Barbara Borusiak, prof. UEP z Katedry Handlu i Marketingu uzyskała fundusze w programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ,,Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”. Przygotowany przez nią wraz z zespołem projekt pt.: „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy” otrzymał finansowanie w kwocie 1 520 290 złotych. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie mobilności pracowników UEP, unowocześnienie dydaktyki oraz stworzenie infrastruktury badań naukowych prowadzonych wespół z partnerami zagranicznymi z Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Bułgarii i Ukrainy.