Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Gala Sportu Akademickiego

Gala Sportu Akademickiego
UEP nagrodzony!
Fot. AZS Akademicki Związek Sportowy

Gala Sportu Akademickiego odbyła się 20 października 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie podsumowujące sukcesy sportowe i organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego w minionym roku akademickim. Podczas uroczystości wręczono nagrody za Akademickie Mistrzostwa Polski 2015/2016, wyróżnienia dla najlepszych uczelni oraz zawodników AZS, medalistów Akademickich Mistrzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich.
W ramach Akademickich Mistrzostw 2015/2016 Polski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął III miejsce wśród uczelni społeczno-przyrodniczych.

Laureatką nagrody im. Eugeniusza Pietrasika została Agata Ślusarek – przewodnicząca Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego na naszej Uczelni, studentka Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika przyznawana jest studentom, którzy w szczególny sposób działają na rzecz promowania i rozwoju sportu w środowisku akademickim oraz upowszechniania kultury fizycznej. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez AZS działaczom w środowisku akademickim. Nagroda ustanowiona została dla uczczenia Eugeniusza Pietrasika, zmarłego podczas igrzysk w Atlancie, zasłużonego dla rozwoju sportu akademickiego prezesa Zarządu Głównego AZS (1985-1991). Przyznawana od roku 1996/1997 nagroda ma najczęściej formę stypendium.

Galeria