Od 1925 r. celem nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej jest umacnianie kulturalnych i naukowych więzów łączących Stany Zjednoczone i Polskę. Fundacja oferuje naukowcom i przedstawicielom kultury z obu krajów bardzo bogaty i zróżnicowany program stypendialno-grantowy. 

Grant Fundacji Kościuszkowskiej w wysokości 15000 $ i pięciomiesięczny pobyt na Stanford University w roku akademickim 2015/2016 otrzymał mgr Tomasz Goliński. Doktorant UEP grant będzie realizować w zespole znanego ekonomisty prof. Michaela D. Lepecha. 

Magister Tomasz Goliński jest absolwentem UEP – ukończył kierunek Ekonomia na I stopniu oraz Finanse i Rachunkowość na II stopniu. Obecnie realizuje studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa.