W konkursie Miniatura 1, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działanie badawcze, grant otrzymała dr hab. inż. Urszula Samotyja z Katedry Towaroznawstwa Żywności. Na badania pt. „Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów ze skórki ziemniaka w testach in vitro oraz lipidowych układach modelowych” dr hab. inż. Urszula Samotyja otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 920 zł.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy składał wniosek w konkursie Miniatura 1. Do tej pory naukowcy z naszej Uczelni otrzymywali dofinansowania na badania w ramach m.in. konkursów: Sonanta, Opus, Preludium.

Wyniki konkursu