Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uchwalił terminy tegorocznej rekrutacji na studia.
Otwarcie formularzy aplikacyjnych na studia stacjonarne nastąpi w drugiej połowie maja. Na dopełnienie formalności kandydaci będą mieli czas do sierpnia. Formularze na studia niestacjonarne uruchomione zostaną w połowie lipca.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacyjnego znajdują się na stronach z ofertą edukacyjną UEP: