Doktor Marcin Szymkowiak z Katedry Statystyki otrzymał honorową odznakę za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie statystyki przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Serdecznie gratulujemy!