I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania

Zakończyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania pt. „Zrównoważone zarządzanie organizacją” pod patronatem JM Rektora UEP, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów gości zagranicznych – prof. Toma Bramorskiego z University of Georgia oraz prof. Láry Jóhannsdóttir z University of Iceland. Po prelekcjach dotyczących wyzwań zrównoważonego zarządzania odbyły się debaty naukowców i praktyków.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili zakład produkcyjny partnera strategicznego konferencji, którym był Volkswagen Poznań. Nowoczesne rozwiązania, wysoki poziom automatyzacji i robotyzacji pozwalają zoptymalizować procesy produkcyjne, rodząc jednocześnie pytania o miejsce człowieka w gospodarce przyszłości. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, które stawia ogromne wyzwania przed przedsiębiorstwami i pracownikami, było przedmiotem dyskusji przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego.

Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Zarządzania UEP i partnera strategicznego Volkswagen Poznań oraz wspierane przez: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, DQS, Texet, Totalizator Sportowy, Stowarzyszenie Blockchain Polska i Mysa zaingurowało nowy cykl konferencji, ale także spotkań, łączących naukę i praktykę biznesową.

   
Konferencja jest finansowana ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, w latach 2019-2022, nr projektu 004/RID/2018/19, kwota finansowania 3.000.000 zł.


Jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych