2 marca br. rozpocznie się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich w wieku 66-69 lat (urodzonych po 31 grudnia 1951 roku r.) oraz dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, tj. doktorantów i osób na umowach cywilnoprawnych prowadzących zajęcia na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, którzy nie zgłosili się w I etapie, a chcieliby dokonać rejestracji na szczepienia.

Rejestracja trwa dwa dni, tj. od 2 do 3 marca br.

Poszczególne instytuty, SPNJO i SWFiS sporządzają listy osób wyrażających chęć przystąpienia do szczepienia i przekazują je od wtorku 2 marca do środy 3 marca do godz. 14.00 do uczelnianego koordynatora ds. POLON drogą mailową.

Szczepienia dla pracowników naszej Uczelni planowane są w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. O terminie szczepień informować będzie szpital w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat szczepień znajduje się na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kolejny-etap-szczepien-nauczycieli