23 listopada ponad 80 reprezentantów różnorodnych środowisk biznesowych i instytucji otoczenia biznesu wzięło udział w III edycji Diversity Business Meetings in Poznań pn. Siła przywództwa w różnorodności. Uczestników DBM gościł w swoich progach partner wydarzenia – Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Po słowie wstępnym wygłoszonym przez moderatorkę spotkania, prof. nadzw. UEP Beatę Skowron-Mielnik, przybyłych powitała Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji VW Poznań.


Pierwszy moduł: Przywództwo w różnorodności – inspiracje rozpoczęło wystąpienie dr Anny Zarody-Dąbrowskiej, założycielki Diversity Hub, prezes Orange Hill, na temat różnorodności pokoleniowej i jej znaczeniu dla liderów. Prelegentka, opierając się na najnowszych badaniach naukowych, wskazała naistotniejsze z punktu widzenia pracodawcy różnice, jakie występują pomiędzy pokoleniami BB i X a wkraczającym na rynek pracy pokoleniem Y (tzw. millenialsami). Drugą prelegentką była Jolanta Jackowiak, wiceprezes F5 Konsulting, która zgłębiła temat kompetencji przywódczych w firmach oraz w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. Jedną z tez wystąpienia było to, że skuteczny lider, przywódca to twórca, to artysta – w opozycji do menedżera, który nierzadko bywa jedynie skrupulatnym rzemieślnikiem. Prawdziwość tej tezy znalazła zresztą potwierdzenie w artystycznej formie samej prezentacji, która zachwyciła nie tylko przekazem słownym i obrazkowym, ale także nawiązaniem do klasyki filmu i literatury. Jako trzeci wystąpił Dariusz Ludwiczak, ekspert WZP Lewiatan, ex-menedżer HR w GlaxoSmithKline oraz Wavin Group. Bazując na doświadczeniach zawodowych zdobytych w dużych firmach, opowiedział o wyzwaniach, z jakimi borykają się menedżerowie.

Drugi moduł Dobre praktyki przywódcze – diversity w organizacjach polegał na pracy warsztatowej w trzech mniejszych grupach. Kamila Powel, kierownik Centrum Personalnego Września, oraz Dariusz Szlenzak, kierownik Lakierni Poznań, moderowali dyskusję o zarządzaniu pracownikami różnej płci w obszarach produkcyjnych, na podstawie doświadczeń zdobytych w VW Poznań. Izabela Goździeniak, lean agile coach w Allegro, przedstawiła grupie metodykę agile jako podejście wspierające współpracę w różnorodnych zespołach i organizacjach. Dr Tomasz Kopczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu moderował dyskusję o zarządzaniu zespołem projektowym różnych generacji / pokoleń.

Mocnym akordem kończącym trzecią edycję DBM był wykład na temat przywództwa XXI wieku oraz wyzwań w obszarze różnorodności gościa specjalnego – prof. dr. hab. Henryka Mruka, prof. zw. UEP.
Po części wykładowo-warsztatowej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia fabryki Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Diversity Business Meetings in Poznań jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, F5 Konsulting oraz Diversity Hub z Krakowa. Cykl spotkań rozpoczął w Poznaniu debatę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie w środowisku pracy. Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.