19 lipca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i firmą Simple SA dotycząca zakupu i wdrożenia na Uczelni oprogramowania klasy ERP. Uruchomienie systemu informatycznego ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania Uczelni w różnych obszarach administracyjnych poprzez wsparcie procesów  finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, usprawnienie przepływu informacji oraz ograniczenie dokumentacji papierowej w ramach modułu elektronicznego obiegu dokumentów. Ważną rolą nowego systemu będzie udostępnianie bieżącej wiarygodnej informacji zarządczej, wspierającej podejmowanie decyzji przez Władze Uczelni i obowiązkowej ze względu na zewnętrzne wymogi sprawozdawcze.
 
Wdrożenie systemu tej wielkości w czasie poważnych zmian organizacyjnych jest ogromnym wyzwaniem dla Uczelni, ale też szansą, by wraz z tymi zmianami wprowadzić istotne usprawnienia w jej funkcjonowaniu. Prace instalacyjne i wdrożeniowe rozpoczną się jeszcze w lipcu 2019 r., a zakończenie planowane jest na koniec roku 2021.
 
Implementacja systemu ERP jest jednym z elementów projektu „Zintegrowany Program  Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” POWR.03.05.00 – 00 – Z011/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.