Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce 12 października 1926 roku. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu został zainaugurowany dokładnie 90 lat później, wieńcząc tym samym obchody Jubileuszu 90-lecia naszej Uczelni.

 

Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie insygniów władzy rektorskiej. Rektor w latach 2008–2016 prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przekazał nowemu Rektorowi prof. dr. hab. Maciejowi Żukowskiemu, prof. zw. UEP: berło, łańcuch oraz pierścień. – Niech pomogą Ci kierować Uczelnią mądrze i sprawiedliwie – mówił Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia prof. zw. UEP podczas przekazania insygniów godności rektorskiej. – Przysięgam z godnością nosić insygnia władzy rektorskiej i nie szczędzić sił na pracę dla dobra Uczelni – powiedział podczas uroczystości nowy Rektor Uczelni prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.


Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 dokonał Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Pierwsze oficjalne przemówienie nowego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dostępne jest w plikach do pobrania.

W trakcie inauguracji Rektor prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, podsumował swoją 8-letnią kadencję rektorską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Przemówienie dostępne jest w plikach do pobrania.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Komercjalizacja kształcenia ekonomistów a dostojeństwo uniwersytetu”  wygłosił prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał również specjalne życzenia od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Macieja Nestoruka, przedstawicieli PKO Bank Polski oraz rektorów innych uczelni wyższych. Z ich treścią można zapoznać się w plikach do pobrania.