22 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość 15-lecia Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Istniejący od 2003 roku Klub Partnera UEP, który zrzesza aktualnie 75 firm wspomaga Uczelnię w realizowaniu strategicznych celów edukacyjnych i naukowych.
Uroczystość otworzył rektor UEP prof. dr. hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. W swoim wystąpieniu nakreślił sytuację Uczelni i stojące przed nią wyzwania, nakładane przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Działania Klubu Partnera posumował dziekan Klubu Partnera UEP, prezes DGA S.A., Andrzej Głowacki oraz koordynator Klubu Partnera UEP, Karolina Szuman. 

Z okazji jubileuszu przyznano nagrody Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wręczono je firmom i absolwentom, szczególnie aktywnie wspierającym Uczelnię w wypełnianiu jej zadań edukacyjnych oraz rozwoju infrastrukturalnym.

Nagrody za działania inwestycyjne otrzymały firmy:
1. Eurocash Grupa
2. Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.
3. Grupa Muszkieterów
4. NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
OSTC Ltd. 

Nagrody za działania dydaktyczne otrzymały firmy:
1. Biofarm Sp. z o.o
2. Enea S.A.
3. Santander Bank Polska S.A.
4. Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Nagrody dla absolwentów otrzymali:
1. Dr Andrzej Byrt
2. Dr Jacek Roszyk
3. Firma LuckyYou - Krzysztof Świtoński

Wyróżniono również działania władz dziekańskich Klubu Partnera UEP wręczając „Złote Pinsy” Andrzejowi Głowackiemu, dr. Pawłowi Chudzińskiemu i dr. Szczepanowi Gawłowskiemu.

Jubileusz 15-lecia Klubu Partnera UEP uświetniło spotkanie ze znamienitym gościem - ks. Adamem Bonieckim, który m.in. odniósł się do spraw związanych z etyką biznesu i formowaniem postaw bliskich myśli chrześcijańskiej.