Październik 2015 roku to szczególny moment dla Programu MBA Poznań-Atlanta. Mija właśnie 20 lat nieprzerwanego funkcjonowania Programu. Jubileusz 20-lecia to okazja do świętowania, ale także do podsumowań i snucia planów na przyszłość.


Program może się poszczycić liczbą blisko 600 absolwentów. Są wśród nich menedżerowie i liderzy reprezentujący m.in. branżę finansową, motoryzacyjną, przetwórstwo przemysłowe czy sektor FMCG. Wśród słuchaczy i absolwentów są inżynierowie, lekarze, ekonomiści, informatycy i socjologowie pochodzący praktycznie z każdego regionu w Polsce, a nawet z zagranicy – z Holandii, Niemiec, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Studia w Programie to często przepustka do dynamicznego rozwoju kariery. Jak pokazują wyniki badań losów naszych absolwentów awans pojawia się zwykle rok bądź 2 lata po ukończeniu studiów.


20 lat doświadczeń owocuje silną pozycją naszego Programu na rynku usług edukacyjnych, o czym świadczy wysoka, piąta lokata w rankingu Perspektyw.

Nieprzerwane funkcjonowanie Programu od 1995 roku to 20 edycji studiów MBA uruchamianych i realizowanych we współpracy z naszym zagranicznym partnerem – z Georgia State University w Atlancie (GSU). O sukcesie wspólnego Programu może także świadczyć fakt, że umowa z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu należy do najdłuższych zagranicznych porozumień zawartych przez GSU.


Georgia State University w Atlancie to instytucja funkcjonująca od 1913 roku jako uczelnia publiczna. Kształci ona ponad 30 tysięcy studentów rocznie i jest systematycznie klasyfikowana w pierwszej piątce Part-time MBA w USA. Owocna współpraca naszego Programu z GSU, trwająca już 20 lat nie byłaby możliwa bez otwartości władz GSU oraz bez zaangażowania w proces dydaktyczny w Programie jednych z najlepszych wykładowców z Georgia State University w Atlancie. Osoby te dzielą się z naszymi słuchaczami nie tylko fachową wiedzą, doświadczeniami z praktyki gospodarczej i pasją, ale stanowią łącznik między polską rzeczywistością biznesową, a amerykańskimi realiami funkcjonowania rynku. Wykładowcy ci od początku wnosili ważny wkład w rozwój kadry menedżerskiej w Polsce tak potrzebny w latach transformacji rynkowej.


Dzisiaj kontakt z amerykańskim partnerem stwarza szanse równorzędnej, inspirującej współpracy dydaktycznej, naukowej i biznesowej. Służy ona studentom i absolwentom czyli sektorowi biznesowemu a także obu uczelniom.


20 lat Programu to czas tworzenia własnej, nowoczesnej kultury organizacyjnej wśród wykładowców, studentów oraz zespołu osób zaangażowanych w prowadzenie Programu. To także czas tworzenia dobrych praktyk związanych z koordynacją Programu. Wysiłki te znalazły uznanie prestiżowej, światowej Association of MBAs z siedzibą w Londynie, która to organizacja już kolejny raz udzieliła MBA Poznań-Atlanta swej bezwarunkowej akredytacji.


Sukces Programu MBA-Poznań Atlanta jest efektem pracy zespołowej. Wspólnie stworzyliśmy warunki do studiowania i rozwoju oparte na budowaniu dobrych, przyjacielskich relacji wśród słuchaczy i absolwentów, które później owocują wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi. W zespole osób współtworzących Program MBA Poznań-Atlanta jest Prof. Tadeusz Kowalski, który po 20 latach aktywnego zaangażowania w Programie, przekazał swoje funkcje w ręce młodszych osób.


Jubileusz Programu MBA Poznań-Atlanta jest okazją dla całej społeczności naszego MBA do dumy, ale także podziękowań Wszystkim, bez których Program MBA Poznań-Atlanta nie mógłby powstać i osiągnąć obecnej pozycji.