Uroczyste absolutoria absolwentów programów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyły się 17 października 2015 r. Każda z uroczystości była połączona z inauguracją roku akademickiego następnego rocznika słuchaczy studiów, co było nie tylko symbolicznym podkreśleniem ciągłości programu, lecz przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy absolwentami a nowoprzyjętymi słuchaczami.

 

Pierwsze z absolutoriów dotyczyło słuchaczy programów Executive MBA i MBA. Gospodarzem spotkania był dr Łukasz Małys - Dyrektor programów Executive MBA oraz MBA. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof zw. UEP oraz Dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP - Grzegorz Giza, których przemówienia stanowiły wstęp do uroczystego wręczenia dyplomów dla absolwentów.

Elementem kończącym uroczystość, było dopełnienie corocznej tradycji - prezentacji wyróżnionej pracy dysertacyjnej jednego z absolwentów Executive MBA.  Tegoroczna prezentacja różniła się od dotychczasowych, gdyż prelegent występował online.  Przemysław Zgrzebski, pracownik firmy KGHM Polska Miedź S.A. m.in. dzięki ukończeniu studiów Executive MBA, które umożliwiły mu wdrożenie innowacyjnych programów wewnątrz firmy, został przeniesiony do KGHM INTERNATIONAL z siedzibą w Kanadzie, skąd prowadził wystąpienie.

 

Popołudniu swoją uroczystość obchodzili absolwenci programu MBA Poznań-Atlanta. W uroczystości wziął udział Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Dziekan Robinson College of Business at Georgia State University prof. Richard D. Phillips, wieloletni koordynator Programu MBA Poznań-Atlanta prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. zw. UEP, dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Grzegorz Giza, przewodnicząca Rady Programowej Programu MBA Poznań-Atlanta dr. hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP, kierownik Programu MBA Poznań-Atlanta dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska oraz wykładowcy, absolwenci i przedstawiciele stowarzyszenia MBA Poznań-Atlanta.


Wydarzenie uświetnił występ chóru Musica Viva.


W obecnym roku akademickim programy Executive MBA oraz MBA Poznań-Atlanta obchodzą swoje jubileusze. Studia Executive MBA prowadzone są na naszej Uczelni nieprzerwanie od 25 lat, a studia MBA Poznań-Atlanta od 20 lat.